Klasa 4 w ramach zajęć z przedsiębiorczości rozpocznie wkrótce realizację ciekawego programu, do którego przystąpiliśmy jako szkoła MyVinci School.

Program "Ekonomia na co dzień w szkole" jest organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.

Z ekonomią spotykamy się na co dzień, kiedy podejmujemy decyzje dotyczące zarówno zwykłych czynności, jak i spraw poważnych. Ekonomia – czy tego chcemy, czy nie – jest częścią naszego życia. Sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym, skomplikowanym i szybko zmieniającym się świecie w dużej mierze zależy od wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczej postawy. I bynajmniej nie chodzi o znajomość reguł ekonomicznych, ale o postawy i umiejętności umożliwiające racjonalne kształtowanie swojej przyszłości, a także twórczy i aktywny udział w życiu zbiorowym.

Celem projektu jest dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy ekonomicznej oraz rozwijanie wśród nich postaw społecznych i przedsiębiorczych, tak aby potrafili zrozumieć procesy gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami w życiu codziennym. Ideą nadrzędną jest łączenie zdobywania wiedzy przez uczniów z podejmowaniem przez nich działań praktycznych i rozwiązywaniem sytuacji problemowych.

MyVinci School & Preschool
Lokalizacja
Czerska 14
00-732 Warszawa, Polska

 

(+48) 533-334-541
(+48) 533-334-542
sekretariat@myvinci.edu.pl

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową widniejącą w ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 127 SPN.

Przydatne linki:

Kalendarz wydarzeń szkolnych
E-Dziennik
Kontakt

Akredytacja:

MyVinci School jest oficjalnie zarejestrowaną placówką Cambridge International School.