Misja szkoły

Celem placówek MyVinci jest harmonijny i całościowy rozwój młodego człowieka – od przekazywania merytorycznej wiedzy oraz pogłębiania horyzontów myślowych, poprzez wpajanie wartości i formowanie szlachetnych postaw moralnych, po prawidłowy rozwój fizyczny. Stosowane metody, sprawdzone już w edukacji przedszkolnej, ukierunkowane są na stymulację naturalnej ciekawości i chęci samodzielnego działania młodych umysłów. 

W MyVinci zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie i wzmacnianie indywidualnego potencjału każdego dziecka z poszanowaniem ich osobowości i predyspozycji.

Misja Szkoły Podstawowej MyVinci opiera się na dwóch zasadniczych założeniach:

Dziecko zasługuje na to, by jego wrodzone talenty zostały rozwinięte. Umożliwi i zapewni mu to dostęp do najwyższej jakości edukacji, gdzie znaczenie ma jakość, a nie ilość.

Podstawą uczenia się jest własna aktywność umysłu dziecka wspomagana przez nauczyciela.

Nadrzędną wartością jaką przyjmuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa MyVinci School jest Dobro Dziecka, rozumiane w duchu Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, jako prawo do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, zapewniającego przygotowanie do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności.

Misja

Rozwijanie i wzmacnianie indywidualnego potencjału każdego dziecka z poszanowaniem ich osobowości i predyspozycji.

Cele

Całościowe kształtowanie młodego człowieka

Metody

Edukacja najwyższej jakości, gdzie znaczenie ma jakość a nie ilość

MyVinci School & Preschool
Lokalizacja
Czerska 14
00-732 Warszawa, Polska

 

(+48) 533-334-541
(+48) 533-334-542
sekretariat@myvinci.edu.pl

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową widniejącą w ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 127 SPN.

Przydatne linki:

Kalendarz wydarzeń szkolnych
E-Dziennik
Kontakt

Akredytacja:

MyVinci School jest oficjalnie zarejestrowaną placówką Cambridge International School.